Blogg

Föreninsgkultur 47: Qvinns MC Trelleborg

Medlemmarna i den här kvinnliga mc-klubben har sedan starten 1998 blivit allt fler och idag är det hyfsat många kvinnor som sätter sig på en hoj för att gemensamt upptäcka nya fikaställen och vänner.

Från april till september finns ett reglerat körschema. Samlingen är oftast stora torget.

Regler för hur mc-ekipagen ska föra sig på vägen finns också: blixtlåsformation, zick-zacka inte, fyll på luckor bakifrån, sunt förnuft och ha koll i backspegeln. Så lyder de enkla grundreglerna.

I backspegeln kan man också få syn på sig själv. Som för dessa nio aktiva qvinnsare i Tom Walls collagebild.

Läs mer om föreningen här.

Av: Sune Johannesson