Blogg

Föreningskultur 44: Sköna Trelleborg

Namnet har bytts, men sedan 1920 har syftet varit detsamma: att med gemensamma krafter göra Trelleborg skönare. Från början hette den här anrika föreningen Trelleborgs Planterings- och Försköningsförening, numera det betydligt rappare Sköna Trelleborg. 

– Du hör ju själv, säger styrelsens Anette Nilsson Wennström, det är ju idag ett alldeles för otidsenligt och långt namn. Fast vi heter det fortfarande. Också.

Det är henne vi ser på Tom Walls bild, med en växande planta i sin hand. Och det är mycket vad det handlar om för de engagerade i Sköna Trelleborg. Att odla det sköna, att tro på framtiden.

– Vi jobbar efter tre huvudinriktningar: Skönt. Grönt. Rent. Det första handlar till stor del om konst, att lyfta fram den konst som finns i staden men också påtala så att den sköts, säger Wennström och fortsätter.

– Det gröna handlar om planteringar, att Trelleborg åter ska kunna bli känd som en grön stad. Det var vi en gång, men så är det inte riktigt längre. Det rena rör sig om att på olika sätt hjälpas åt för att göra Trelleborg renare, vi och flera med oss tycker att det har blivit skräpigare under senare år. Vi skulle gärna vilja medverka till att någon form av kampanj kommer till stånd. Blir staden renare blir den också trevligare att vara i.

Genom åren har föreningen varit aktiva i en mängd projekt, som på olika vis har byggt, format och gjort staden skönare. Numera erbjuder man regelbundna konstvandringar i stadsmiljön, men också konstcirklar. Ett nytt förslag är att börja med cirklar som också innebär besök hemma hos lokala konstnärer.

– Konsten är mycket viktig. Det räcker inte med mat på bordet och kläder på kroppen, själen behöver också sitt, som Anette Wennström säger.

Läs mer på deras intressanta och innehållsrika hemsida: skonatrelleborg.se

Fotograf, som alltid i den här serien, är Tom Wall.

Av: Sune Johannesson