Blogg

Föreningskultur 41: Flottans män, Trelleborg

De som en gång tillhört flottan, som värnpliktiga eller stamanställda, är välkomna i föreningen, en av totalt 26 lokalföreningar i den sedan 1935 nationellt grundade föreningen. Trelleborg är den sydligaste, Sundsvall den nordligaste.

Men idag är inte längre flottan det enda kravet för att bli medlem. Styrelsen har möjlighet att även välkomna personer med andra marina kopplingar, som fiskare och fartygskaptener. Inte minst i Trelleborg är detta ett undantag som har använts, genom alla sina färjor.

Sammantaget är medlemsantalet i Trelleborgsföreningen idag 113, och det är främst i de egna lokalerna på Maskinvägen 2 man träffas. Här har man också en livlig verksamhet, med bland annat en regelbunden mötesträff.

”Vi är en opolitisk förening, men diskuterar ofta olika frågor på våra träffar. Ibland har vi speciella gäster som håller föredrag, som i juni då riksdagsman Allan Widman gästar, och ibland håller jag själv föredrag om min erfarenhet”, säger ordföranden Göte Lindberg.

Den 9 juni är Allan Widman på plats. Han är försvarsutskottets ordförande och kommer att prata under rubriken ”Svenska försvaret och hotbilder i omvärlden”.

”Efter 38 år som officer i flottan känns det bra att vara med i Flottans män. Jag var tidigare med i Malmö, men var sedan med och grundade föreningen här i Trelleborg i början av 2000-talet”, säger Göte Lindberg. 

Deras verksamhet bygger på örlogstradition, sjöförsvar och kamratskap. 

Klicka för mer info: flottansman.se

Av: Sune Johannesson