Blogg

Föreningskultur 42: Slättens ideella hjälporganisation

Efter en tids volontärsarbete i Kenya ville Malin Olofsson fortsätta hjälpa. På plats hade hon sett vilken verklig skillnad en utsträckt hand gjorde.

Så tillbaka hemma i Trelleborg 2013 startade hon en förening: Slättens ideella hjälporganisation. Anledningarna var främst två: Hon ville starta en verksamhet som skulle vara hållbar under en längre framtid, samt att genom samarbeta med den volontärorganisation där hon själv hade arbetat skulle hennes förening kunna åstadkomma stora förändringar.

Så blev det och idag, tre år senare, har föreningen 40 medlemmar och påbörjat ett aktivt samarbete för att skapa ett resurscenter långt ute på landsbygden i Kenya. Bygget pågår och inom kort ska taket upp och på så sätt möjliggöra en försiktig start av en del av den tänkta verksamheten. Målet är att allt ska vara klart och igång senast under år 2018, men förhoppningen är redan till december i år. 

Vad ska då det här bli för resurscenter? Jo, kurser för unga och kvinnor i mikrofinansiering, bibliotek, hälsoklinik och utbildningar inom entreprenörskap. Det handlar alltså om att till stor del hjälpa för att åstadkomma en större självständighet och egenfinansiering. ”På så sätt”, förklarar Malin Olofson, ”hjälper vi inte bara en person, utan så många fler. Vi hjälper hela familjer, barnen, släkten…”.

I Trelleborg kan människor på olika sätt stödja Slättens verksamhet. Det går att bli medlem, skänka pengar, köpa tegelstenar med namn på och där summan går till Kenya-bygget. Tidigare fick föreningen också låna lokal gratis, där man bland annat fixade loppis. När den lokalen försvann fick föreningens adress bli Malins hemmaadress. ”Det hade av olika skäl varit bra med en lokal, men det är inte värt att ta av verksamhetens pengar för att betala hyra”, menar Malin Olofsson, och tillägger att det är lika viktigt att synas på andra sätt, inte endast genom en lokal. Som att bedriva opinionsbildning och göra föreningen känd genom lokala samarbeten.

Varför då hjälpa? Malin Olofsson har flera skäl, två är att det är viktigt och roligt.

”Vi har bara en värld, och här finns tillräckligt med resurser. Men vi måste hjälpas åt för att göra det så bra som möjligt för alla. Inga människor ska behöva lida. Och det är inte alla som är lyckligt lottade och födda i en demokrati med öppenhet och yttrandefrihet, eller i ett land med friskt rinnande vatten. Att hjälpa andra är kul, och när jag ser hur hjälpen når fram och förändrar livssituationen för människor, då känns det fint i hjärtat.”

Mer info här: Slättens ideella hjälporganisation

Fotograf är, som alltid, Tom Wall.